Renoveerime ja soojustame puitfassaade

Teostame järgmisi ehitus-, remondi- ja renoveerimistöid.


Puitkarkassitööd: sõrestike püstitamine, sõrestike rihtimistööd.

Puitfassaadide ehitamine: servamata, servatud ja hööveldatud laudadest välisfassaadid, viimistlustööd.

Isolatsioonitööd: soojustuse paigaldamine horisontaalsetesse ja vertikaalsetesse konstruktsioonidesse, tuuletõkkeplaatide ja -katete paigaldamine ning tihendamine.

Terrasside ehitustööd: karkasside ehitamine, laudiste ja piirete paigaldamine.

Viimistlustööd: puidu immutamine, värvimine ja voodrilaudade paigaldamine nii sise kui välistöödel.

Kõik materjalid valmivad vastavalt projektile: voodrilaud, veelauad ja piirdelauad. Viimistlusel kasutame tööstuslikult värvitud voodrilauda, vajadusel värvimine käsitööna. Teeme ka väiksemaid värskendustöid: piirdelaudade vahetus, veelaudade renoveerimine ja vahetus, tuulekastide parandamine. Kõikideks lisatöödeks on meil kvalifitseeritud koostööpartnerid, keda me tunneme ja kellele saame usaldada vajalike tööde teostamise. 

Konsulteerime ja aitame vajadusel koostada renoveerimiskava. Esmase hinnapakkumise saab teha olemasoleva ehitusprojekti alusel. Täpsema hinnapakkumise koostamiseks tutvub spetsialist kohapeal objekti eripärade ja kliendi ootustega.

Küsi hinnapakkumist varvitudlaud@gmail.com 

Ehitus


Voog. Tee ise koduleht!
EST RUS ENG